Bårdshaug Herregård – Årets lærebedrift 2022

Bårdshaug Herregård – Årets lærebedrift 2022

I går ble vi overrasket med den prestisjefylte prisen «Årets lærebedrift», en ny pris som deles ut på Thamskonferansen hvert år. 

Bårdshaug Herregård har mottatt denne prisen som en anerkjennelse av at vi gjennom mange tiår jevnlig har tatt inn lærlinger og lærekandidater i flere fag, samt bidratt aktivt til at ungdom får fullført sin videregående opplæring på en god og trygg måte. Vår stolthet er å skape et godt læringsmiljø, der vi i hverdagen har stort fokus på faglig utvikling og kvalitet. Vi sender jevnlig våre faglige ledere på kurs og samlinger for faglig utvikling. Vi oppmuntrer alle ufaglærte kolleger til å ta fagprøven og til å jobbe aktivt med videre- og etterutdanning innen sine fagfelt, og vi har et aktivt samarbeid med lokale videregående skoler. «Årets lærebedrift» er en anerkjennelse vi er stolte av og tar med oss videre i årene som kommer.

Med denne prisen kommer det også en sjekk på 25.000 kr som vi har valgt å gi videre til den ideelle organisasjonen Ungt Entreprenørskap. De er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Vi er svært takknemlig for at vi har muligheten til å dele denne prisen med disse fantastiske menneskene bak Ungt Entreprenørskap som har meldt tilbake at de ønsker å øremerke prispengene til det nye pilotprosjekt «Utenforskap i Orkland»

Tusen takk til juryen: Orkland Næringsforening, Midtnorsk Opplæring AS, Orkdal Videregående skole, Meldal Videregående skole og Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag.