Thamspavilongen

PRESSEMELDING

Orkland kommune, Thamspaviljongen Støtteforening og Bårdshaug Herregård inngår en trepartsavtale, som gjør at Bårdshaug Herregård tar over den daglige driften av Thamspaviljongen 1. juni 2022.

Thamspaviljongen Støtteforening og Bårdshaug Herregård har gjennom de seneste månedene hatt dialog med Orkland kommune om en forpliktende trepartsavtale. I kommunestyremøte den 27. april 2022 vedtok Orkland kommune å inngå en slik avtale med Thamspaviljongen. Støtteforening og Bårdshaug Herregård. Dette for å sikre en fremtidsrettet og bærekraftig drift av Thamspaviljongen.

I grove trekk bygger avtalen på følgende prinsipper:

  • Orkland kommune viderefører sitt ansvar som eiere av bygget og ivaretar de forpliktelser som ligger i dagens samarbeidsavtale inn i ny trepartsavtale
  • Thamspaviljongen støtteforening viderefører sitt ansvar for innvendig og utvendig vedlikehold av Thamspaviljongen i tråd med de forpliktelser som ligger i dagens samarbeidsavtale
  • Bårdshaug Herregård AS overtar rettigheter og plikter knyttet til utleie og publikumsdrift av Thamspaviljongen

Bårdshaug Herregård vil betale en %-sats av fremtidige inntekter til vedlikeholdsfondet til Thamspaviljongen Støtteforening for å sikre at bygg og anlegg vil holdes vedlike i fremtiden.

Thamspaviljongen Støtteforening og Bårdshaug Herregård har flere historiske fellestrekk knyttet opp mot Orklands industrihistorie og Thams-familien. Aktørene arbeider i dag med reiseliv og opplevelser. Begge ligger nært til hverandre på Bårdshaug. I tillegg tar vi med oss det beste fra alle tre aktørene og praktiserer godfot-teorien.

– Vi er offensive og gleder oss til å overta ansvaret for den daglige driften av Thamspaviljongen, sier Magnus Müller Lysholm, tredje generasjons driver og vertskap på historiske Bårdshaug Herregård i Orkanger. Her ser vi flere muligheter og gode synergier for alle involverte parter i forhold til dagens hotelldrift.

– Vi ser frem til å skape mer aktivitet og utvikle Thamspaviljongen videre årene som kommer, med stor respekt for jobben som Prosjekt Heimatt-gjengen, Thamspaviljongen Støtteforening og guide-korpset deres har gjort så langt, samt kommunen som eier, avslutter Müller Lysholm.


– Thamspaviljongen Støtteforening har siden årsmøtet i 2021 arbeidet med å finne fremtidsrettet og bærekraftig driftsmodell ved Thamspaviljongen, sier Olav Sigurd Kvaale, som hadde ideen som resulterte i hjemføring av paviljongen fra USA og nå styreleder iThamspaviljongen Støtteforening.

– Vi er kjempeglade for at vi nå har fått på plass en forpliktende avtale med kommunen og Bårdshaug Herregård fortsetter Olav Sigurd. Vi får fortsette med det vi kan og liker best, i tillegg til at vi er glade for at hotellet tar på seg ansvaret for å holde paviljongen åpen kommende sommersesong, avslutter Kvaale.